Szigorlati tételsor Vizsgaidőpontok: 2012. december 13. 8 óra 2012. december 13. 13 óra 2013. január 22. 13 óra A Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak kötelező ismeretköréhez kapcsolódó szigorlat tételei 2012. decemberétől 1. A települési önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettsége. A fenntartói irányítás jogi keretei 2. A köznevelési intézmény működése. Iskolai dokumentumok (pedagógiai/nevelési program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) 3. Vezetés az iskolában, szervezet, szervezeti kultúra 4. Stratégiai tervezés. A stratégiai tervezés szerepe a köznevelési rendszerben 5. A fenntartói tervezés szintjei 6. A tanulói teljesítmények pszichológiai determinánsai (figyelem, fáradtság, szorongás) 7. Az iskolai eredményesség és mérése 8. Az iskolai hatékonyság (külső, belső hatékonyság) és minőség 9. A közoktatás tartalmi szabályozásának változásai az 1980-as évektől napjainkig 10. A pedagógiai folyamat tervezésének szintjei. A tervezés modelljei, tantervi műfajok 11. A tanév során jelentkező szervezési feladatok 12. A tanulói személyiség megismerésének módszerei, szerepük a pedagógiai munkában 13. A pedagógus professzió, pedagógus szerepek és azok változásai 14. A mentálhigiéné tárgya, az egészség és lelki egészség fogalma. Az egészségfejlesztés és prevenció lehetőségei az iskolában 15. Az inklúzió faktorai és feltételei. Az integráció trendjei, megvalósulásának típusai és szintjei 16. Együttnevelés a team-munka tükrében. A team munka jövője 17. A sajátos nevelési igény fogalma, típusai, a fogyatékosság területei. 18. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és fejlesztésének lehetőségei 19. Az intézményfejlesztés, intézményi innováció jellemzői