Amennyiben Ön : befejezte felsőfokú tanulmányait , és már államvizsgát is tett , DE  diplomáját nyelvvizsga hiányában még nem kapta meg, j elentkezhet a D IPLOMAMENT Ő  PROGRAMRA. I NGYENES angol, német vagy francia NYELVTANFOLYAM Pályázat i feltételek : államvizsgájá t hazai felsőoktatá sban már sikeresen teljesítette , felsőoktatási intéz ménnyel hallgatói jogviszonyban  nem áll , államilag elismert nyelvvizsga szükséges a diplomájához, alapfokú nyelvtudása van abból a nyelvből, amit tanulni szeretne . Regisztrált álláskeresőknek az első nyelvvizsga is ingyenes ! További INFORMÁCIÓK és REGISZTRÁCIÓ a www.ofa.hu honlapon. Kérdéseit a diplomamento@ofa.hu e - mail címre várjuk.