Tisztelt Fogyasztóink!  A Nyírségvíz Zrt. nevében nagy tisztelettel köszöntöm nyírgyulaji fogyasztóinkat. Ezúton szeretném tájékoztatni  Önöket a vízellátással kapcsolatos üzemeltetési feladatokról, aktuális kihívásokról és a hamarosan megvalósuló  arzénmentes ivóvíz-szolgáltatásról.  Társaságunk 2009. április 01-től folytat ivóvíz-szolgáltatást Nyírgyulaj Községben.  Milyen hálózati feladatokat, fejlesztéseket hajtott végre a Nyírségvíz Zrt. az elmúlt három évben? Amint azt a lakosság tapasztalhatta, társaságunk – az üzemeltetés átvétele után - azonnal hozzáfogott a víziközmű hálózat karbantartásához, rekonstrukciós munkák elvégzéséhez. Ennek során vízvezeték-hálózaton lecseréltünk több közkifolyót, tűzcsapot, tolózárat, vezetékszakaszt, felújítást végeztünk a vízmű telep egyik kútján. A hatékonyabb és rendszerszemléletű üzemeltetés érdekében a vízmű telep és a víztorony üzemvitelének számítógépes felügyeletét beillesztettük a társaság számítógépes folyamat ellenőrző programjába. Ennek köszönhetően a vízellátás e fontos objektumainak működését a Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza, Tó utcai integrált Üzemviteli központjában éjjel-nappal felügyeli és ellenőrzi a központi diszpécser szolgálatunk. Itt fogadjuk a Nyírgyulajból telefonon érkező hibabejelentéseket is a call centeres 06 42 523 600 központi telefonszámon, illetve az ivóvízhiba bejelentést a 06 42 523 666 közvetlen telefonszámon. A hibaelhárító szolgálatunk szakemberei részére a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően korszerű technikai eszközök állnak rendelkezésre a gyors és szakszerű hibaelhárítás érdekében. Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvben és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormány rendeletben  meghatározott határértéknek Nyírgyulaj település nem felel meg, az ivóvíz arzéntartalma határérték feletti. A  megfelelőség érdekében az ivóvízminőség javítására irányuló beruházások befejezéséig a közel jövőben az átmeneti  ivóvízellátás elrendelése várható. Ez igen költséges zacskós vízellátást jelent, ami kényelmetlen megoldás mind a  szolgáltató, mind a lakosság részére. Ennek megelőzése érdekében társaságunk arzénmentesítési vízkezelési  technológia mielőbbi kialakítását tervezi megvalósítani, mert arzén ügyben a 24. órában vagyunk. Az Ivóvízminőség  Javító Program keretében tervezett végleges megoldás még évekig elhúzódhat, ezért Társaságunknak átmeneti  víztisztítási technológia kiépítését kellett megvalósítania a helyi Vízműtelepen.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Közegészségügyi  Osztálya, mint a közműves vízellátást közegészségügyileg felügyelő hatóság és mint jogalkalmazó, jogosan kéri  számon a határidőt követően a hatályos 10 μg/l arzén határérték betartását.    Társaságunk közgyűlésének határozata alapján minden intézkedést meg kell tennünk, hogy a hálózati ivóvíz arzén  tartalma minden településünkön határérték alá csökkenjen. Nyírgyulaj településen az érvényben lévő vízjogi  üzemeltetési engedély szerint nyersvíz szolgáltatás van, azaz víztisztítás, vízkezelés nincs. Azonban a leírtak miatt az  arzénmentesítésre megoldást kell találni, akár ideiglenesen is. Ez ügyben egyeztető megbeszélést folytattunk a  Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel.   A Nyírségvíz Zrt. kiemelt fontosságúnak tekinti a 201/2001.(X.25.) kormány rendelet szerinti vízminőségi  határértékek betartását, ezért prioritásként kezeli az arzénmentesítés megvalósítását. Az arzénmentesítési alternatívák  vizsgálata során megállapítottuk, hogy Nyírgyulaj jelenlegi vízellátó rendszerén  a vízkeverés lehetőségével az arzén-pozitívitás nem szűntethető meg, mivel a két üzemelő kút vizének  arzéntartalma azonos, a kitermelt víz ugyanabból a vízadó rétegből származik. A vízkeveréshez más vízellátó  rendszerről történő vízátvételre nincsenek meg a feltételek.    a vízmű telepi vízjogi üzemeltetési engedélyben nyersvízszolgáltatásra van engedély, azaz nincs tisztítási  technológia. Szűrési technológia kiépítése szükséges az arzénmentesítéshez. Ennek érdekében a vízjogi létesítési  engedély kérelem beadása megtörtént.  Nyírgyulaj – a kifogásolt vízminősége miatt - benne van a vízminőség javító programban. Az Észak-Alföldi  Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütem II/2.  tervezési szakaszában társaságunk aktívan részt vett,  szakmai állásfoglalást tett, véleményt mondott. A projekt megvalósulásáig azonban nem lehet tovább várakozni,  ezért ideiglenesen ki kellett építeni az arzénmentesítő berendezéseket.   Ezzel a fejlesztéssel megszűnnek az elmúlt időszakban megszaporodott ivóvíz minőségi problémák is, amelyek  a kezeletlen, nyersvíz adottságaiból eredeztek.  Az augusztus hónapban – 3. hetében - próbaüzem jelleggel induló arzénmentesítési technológia miatt esetleg  előforduló íz és szag  kellemetlenségekért ezúton és előre is elnézést és megértést kérünk a tisztelt nyírgyulaji  fogyasztóinktól.   Az a célunk, hogy a lakosság mielőbb az Európai Unió normáinak megfelelő egészséges ivóvizet fogyasszon!  Munkatársaink felmerülő kérdéseikkel készségesen állnak rendelkezésre !    Nyíregyháza, 2012. augusztus 13.                                                                                               Kristóf György                                                                                      Üzemvezető – Nyírségvíz Zrt.